STICHTING SPEELVOORZIENING NIEUWSTADT

In het kader van de aangescherpte ANBI regelgeving dient er door Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een hoeveelheid informatie publiek toegankelijk te zijn via een website.

Fiscaal-nummer (RSIN): 820873767
KvK-nummer: 14117588

Beloningsstructuur Bestuur
Het bestuur krijgt geen beloning. Wel worden aanschaffingen en kosten t.b.v. activiteiten vergoed op basis van bonnen.
Er wordt t.b.v. vrijwilligers bij activiteiten waar mogelijk voor consumpties (eten, drinken) gezorgd. Indien de financiën, tijd en belangstelling het toelaten wordt 1x per jaar een activiteit voor vrijwilligers georganiseerd.

DOELSTELLING

Het doel van de stichting is om voor de bewoners van Nieuwstadt, maar vooral de kinderen, spel- en speelvoorzieningen te creëren en te beheren. De gelden voor aanschaf, onderhoud, activiteiten en andere zaken worden bijeengebracht deels door gemeente Echt-Susteren, deels door sponsoren en deels door het organiseren van activiteiten.

REGLEMENT

Onze speeltuin is deel van een openbaar park. Een deel van de tijd zijn er vrijwilligers aanwezig, waardeer hun inzet met respect. Naleving van het reglement draagt bij aan een veilig en kindvriendelijk speelterrein.

 • De speeltoestellen mogen gebruikt worden tussen zonsopgang en zonsondergang, daarbuiten geldt verboden toegang ingevolge artikel 461 WVS.
 • Na zonsondergang is het stuk waar de speeltoestellen staan verboden terrein.
 • Ouders of begeleiders blijven altijd verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen, voor kinderen tot 6 jaar wordt begeleiding verwacht.
 • De speeltoestellen zijn bestemd voor kinderen tot 13 jaar.
 • Gebruik van gemotoriseerde voertuigen als brommers en scooters is niet toegestaan in het park en speelterrein.
 • Honden of andere huisdieren zijn op het speelterrein niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol, drugs, open vuur of harde muziek is niet toegestaan.
 • Houdt onze speeltuin schoon, deponeer uw afval zelf in de afvalbakken.
 • Het is om hygiënische en veiligheidsredenen sterk afgeraden om etenswaren te nuttigen of glas te gebruiken op het speelterrein.
 • Het gooien van zand, stenen, vechten, ruziemaken, schelden of discrimineren wordt niet getolereerd.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade aan eigendommen of letsel.
 • In geval van diefstal, vandalisme of ernstig wangedrag schakelen wij direct de politie in.
 • Aanwijzingen van vrijwilligers van de Stichting dienen zonder discussie te worden nageleefd.

ONZE ACTIVITEITEN

Per jaar worden er drie activiteiten georganiseerd.

 • NLdoet: Omstreeks maart maken we de speeltuin klaar voor het nieuwe seizoen. Denk aan het schoonmaken van de toestellen, onkruid wieden enz.
 • Nationale Buitenspeeldag: deze dag organiseren we in juni. De pastoor Mertensstraat is dan afgesloten voor verkeer.
 • Burendag: Deze leuke dag organiseren we in september en is toegankelijk voor alle inwoners van Nieuwstadt.

Vrijwilligers zijn altijd welkom.